PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement staat beschreven hoe JIJ Werving EN Selectie. omgaat met jouw persoonsgegevens. Door JIJWENS worden persoonsgegevens verwerkt. JIJWENS vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG) stelt. JIJWENS is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van JIJWENS laat je bepaalde gegevens bij JIJWENS achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals jouw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 1 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JOUW GEGEVENS

JIJWENS zal gedurende de procedure van bemiddeling jouw gegevens bewaren . Na de procedure zullen we de gegevens verwijderen uit onze database. Mocht de procedure niet opgestart worden dan zullen we de persoonsgegevens direct vewijderen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Jouw gegevens worden door JIJWENS verwerkt. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bemiddeling naar een nieuwe baan. Jouw gegevens worden dan, na jouw toestemming, doorgestuurd aan één of meerdere potentiële werkgevers. Ze worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of JIJWENS hiertoe verplicht wordt door de wet.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via Paul@jijwervingenselectie.nl