Stuur ons een bericht en je CV

 
1Kan ik als werkgever vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek over zwangerschap?
Bij sollicitaties mag u geen vragen stellen over zwangerschap. Dit geldt ook voor vragen over seksuele geaardheid.
2Kan ik werknemers die dezelfde functie en dezelfde opleiding hebben verschillend belonen?
De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) verbiedt het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen. In deze wet is ook vastgelegd dat arbeid van gelijke waarde, gelijk beloond dient te worden. Als de College voor de Rechten van de Mens een zaak in behandeling neemt, zal zij ook onderzoek op de werkplek verrichten naar de betreffende functies en de beloning.
3Kan ik als werkgever een vacaturetekst opstellen waarin ik aangeef dat ik op zoek ben naar vrouwen tussen de 20 en 30?
Het is niet toegestaan om onderscheid te maken op grond van leeftijd bij het aanbieden van een betrekking in een advertentietekst, tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor dit onderscheid bestaat. Daarnaast mag u alleen naar vrouwen vragen als het om een geslachtsbepaalde functie gaat of als u voorkeursbeleid voert.
4Volgende week loopt het contract van een aantal werknemers af. Het gaat om een contract voor bepaalde tijd. Ik wil het contract van slechts een kleine groep verlengen. Kan ik dat zomaar doen?
Hier lijkt sprake te zijn van een arbeidsrechtelijke kwestie. Het College voor de Rechten van de Mens is niet bevoegd te oordelen over arbeidsrechtelijke kwesties. Als één van de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde gronden (zoals bijvoorbeeld geslacht, seksuele gerichtheid of geloofsovertuiging) een rol speelt bij het ontslag, kan u de situatie wel aan het College voorleggen.